Människan i
centrum

Arbetsglädje, jämställdhet och hållbar utveckling är vårt fokus. Att känslan av respekt i relation till arbetskamrater och chefer idag upplevs positivt är något vi är väldigt stolta över men inget vi tar för givet. Vi arbetar ständigt med att vara och förbli en attraktiv arbetsplats.

Som familjeföretag är det naturligt för oss att sätta människan i centrum. Vi brukar säga att vi lånar medarbetarna från deras familjer, inte tvärtom. Vår företagskultur präglas av nytänkande, helhjärtad inställning och handlingskraft. Dessa värderingar ska också bära oss in i framtiden. Vi ser jämställdhet och mångfald som en självklar förutsättning för att lyckas och vill att alla våra medarbetare ska ha samma förutsättningar att utvecklas inom alla delar av koncernen. Vår vision är “Äntligen måndag – Äntligen fredag!” och målet är att alla medarbetare ska känna sig stolta, trygga och välmående på jobbet så väl som på fritiden.

Vi har också mottagit ett flertal priser och utmärkelser inom bland annat hållbarhet, jämställdhet och ledarskap, du kan ta del av dem här.