Ekonomiskt ansvar

Polarbröd strävar efter en långsiktigt hållbar tillväxt. Ekonomisk hållbarhet är förutsättningen för allt gott företagande.

Genom ett attraktivt erbjudande och smarta, effektiva produkter lägger vi grunden för långsiktig stabilitet och handlingskraft. Därför strävar vi efter lönsam tillväxt. Men vi vill göra det inom planetens gränser. Ett ekonomiskt sunt företag som går med vinst har aldrig varit ett isolerat mål i sig, utan ett medel till att också skapa andra bra saker; goda produkter, arbetstillfällen på orten, långsiktighet, handlingskraft och oberoende. Polarbröd vill vara en positiv kraft med lokal förankring i de kommuner där företaget verkar och göra kloka investeringar för framtiden. Ta del av Polarbröds arbete kring ekonomiskt ansvar i vår hållbarhetsredovisning 2018.