Hvordan håndterer dere personopplysninger?

Polarbröd sine retningslinjer for håndtering av personopplysninger Polarbröd er ansvarlig for å behandle personopplysningene på denne hjemmesiden. Vi er bevisste på din sikkerhet, og at de personopplysningene som vi har på deg behandles i henhold til de grunnleggende prinsippene i personopplysningsloven. Med personopplysninger mener vi all informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en privatperson. Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du deler dine personopplysninger med oss. Polarbröd behandler bare personopplysninger til bestemte formål. Vi bruker for eksempel opplysningene for å yte god kundeservice og support, behandle reklamasjoner, gjøre avtaler eller informere om visse tjenester, tilbud eller vår virsomhet. Samtykke Når det er behov for det vil Polarbröd hente inn samtykke før vi behandler dine personopplysninger. I forbindelse med at du registrerer dine personopplysninger hos oss, vil du få informasjon om denne behandlingen. Blant annet hvilke rettigheter du har, og til hvilket formål opplysningene vil bli brukt. Du vil også få informasjon om hvem i Polarbröd som er ansvarlig for behandlingen, og hvor lenge disse opplysningene vil bli lagret. Du har alltid rett til når som helst å tilbakekalle et gitt samtykke. Dine rettigheter Du har rett til å kreve informasjon om hvilke personopplysninger vi har på deg og å få rettet opp feilaktige opplysninger. Du har også rett til å nekte eller begrense behandlingen av dine personopplysninger, samt få de slettet eller flyttet. Du har også rett til, på forespørsel, en gang pr år å få oversikt over hvordan Polarbröd behandler dine personopplysninger. Om det er registrert personopplysninger på deg, vil du på forespørsel få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvor de er hentet inn fra, til hvilket formål informasjonen brukes og hvem som har adgang til informasjonen. Polarbröd vil, på forespørsel fra deg eller på eget intiativ, rette opp i opplysninger som man oppdager er feil. På forespørsel vil vi, før du deler dine personopplysninger, sikre at vi har med rett person å gjøre. Dette gjør vi ved å, i første omgang, sende deg en mail via en digital postboks eller be deg komme fysisk inn og legitimere deg. I andre omgang sender vi informasjonen i brevs form til din postadresse. Om du vil vite mer om hvordan Polarbröd behandler dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post; salg@finkrogh.no, tlf. nr 477 00 266 eller via brev; Findal & Krogh AS, Gråterudveien 1, 3036 Drammen. Sosiale medier Pr i dag kan du følge Polarbröd via Facebook og Instagram: Facebook – Polarbrod Norge og Instagram – polarbrodnorge

Vis alle spørsmål og svar.