Hva er neste steg for å nå målet om «forpakninger som beskytter produktene, er kretsløpstilpassede eller fornybare?»

Vi kikker parallelt på ulike råvarer og samarbeider med ulike aktører for å utvikle poser laget av rester fra svensk skogsdrift. Dette er dog bare en del av reisen. På lengre sikt trenger vi å se nærmere på materialer som er nedbrytbare eller helt resirkulerbare, slik at ingenting blir liggende igjen i naturen.

Vis alle spørsmål og svar.