Sukkerrørsposen er 100% gjenvinnbar og laget av 86% fornybar råvare. Dette er restprodukter av sukkerrør og minsker utslipp av skadelig karbondikosid. Sukkerrør er en fornybar råvare ( bioråvare) som i sin livssyklus binder til seg karbondioksid. Vanlig plast (polyeten) som tilvirkes av fossile råvarer, tilfører karbondikoksid i atmosfæren.