Nei. Polarbröd inneholder kun råvarer fra planteriket.