• Sponsringsansökan

  Fyll i formuläret nedan, kom ihåg att ansöka i god tid innan eventet. Vi vill ha in ansökningarna senast 1 månad innan startdatum.  Börja med att välja vilken typ av sponsring

  Bygdemedel sponsringen till föreningar som verkar på våra bageriorter.
  För er med verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar på våra bageriorter Älvsbyn och Bredbyn. Vi sponsrar framförallt med bröd.

  Föreningssponsring , ansök om en prova-på-dag.
  En spännande dag som gör det möjligt för er att bjuda in alla som är intresserade av att prova på er verksamhet. För er som vill växa och fokuserar på utomhusaktiviteter.

  Ansökningsformulär

  Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.

  Tack! Vi har nu mottagit dina uppgifter och kommer att återkoppla till dig så snart vi kan.

  Fält markerade med * är obligatoriska

  Datum då verksamheten påbörjas och avslutas (åååå-mm-dd)

  Datum och tid för prova-på-dag

  Välj fil

  För att kunna hantera din ansökan behöver vi lagra dina personuppgifter (kontaktuppgifter och bilder). Personuppgifterna kommer att sparas digitalt och endast berörda personer kommer att ha åtkomst till dem. Personuppgifterna sparas under tiden som vi handlägger ditt ärende och kommer därefter att raderas. Om ni blir erbjudna sponsorskap behöver vi spara personuppgifterna tills sponsorskapet är avslutat. Det är frivilligt att lämna personuppgifterna men vi behöver dem för att kunna hantera din ansökan. Du har rätt att återta ditt samtycke (bli bortglömd). Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade samt begränsa eller invända mot behandlingen.

  För att kunna hantera din ansökan behöver vi lagra dina personuppgifter (kontaktuppgifter). Personuppgifterna kommer att sparas digitalt och endast berörda personer kommer att ha åtkomst till dem. Personuppgifterna sparas under tiden som vi handlägger ditt ärende och kommer därefter att raderas. Om du blir erbjuden sponsorskap behöver vi spara personuppgifterna tills sponsorskapet är avslutat. Det är frivilligt att lämna personuppgifterna men vi behöver dem för att kunna hantera din ansökan. Du har rätt att återta ditt samtycke (bli bortglömd). Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade samt begränsa eller invända mot behandlingen.

  Jag samtycker till att Polarbröd lagrar mina personuppgifter (kontaktuppgifter) för att hantera min ansökan.

  För information, kontakta personuppgiftsansvarig Elin Emanuelsson, via e-post: sponsring@polarbrod.se eller telefon: 010-450 6000.

  För information, kontakta personuppgiftsansvarig Annette Lagerskog eller Annica Jonsson, via e-post: konsumentkontakt@polarbrod.se eller telefon: 010-450 6000.