Transport

Vi på Polarbröd vill att allt vårt bröd ska transporteras på ett hållbart sätt. Därför går de flesta transporterna med tåg. Helt enkelt för att det är det mest hållbara alternativet. De kortare sträckorna fram till din matbutik, kör våra brödbilar på biodrivmedel. Men bara fram till den dag då de kan köra på el istället.

Mål 2019: Under 2019 har vi som mål att driftsätta vår första serietillverkade ellastbil samt skapa en större stabilitet i redan fossilfria transportlösningar. Mål 2022: Att i slutet på 2022 vara 100 procent fossilfria.

Under 2018 nådde vi full potential när det gäller att nyttja järnväg, vilket innebär att cirka 75% av alla utgående transporter sker med tåg. Det täcker samtliga transporter från våra bagerier till trakten söder om Gävle.