Förpackningar

Emballage och förpackningar står för en väldigt liten del av vår totala miljöpåverkan. Men lite kan alltid bli mindre! Därför har vi bytt ut alla våra plastpåsar mot förpackningar som är baserade på förnybar råvara – det vill säga en råvara som naturen kan producera om och om igen. Vanlig plast däremot tillverkas av den ändliga resursen olja som dessutom ger skadliga koldioxidutsläpp. Våra nya förpackningar är till 86% baserade på sockerrör och är helt återvinningsbara.

Mål 2019: Polarbröd ska fortsätta omställningen till förpackningar som är förnyelsebara, nedbrytbara eller helt recirkulerade. Mål 2022: Ha förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller fossilfria.

Men vi nöjer oss inte där. Sockerrörsbaserade påsar är ett bättre alternativ än mycket annat, men på sikt vill vi hitta material som är helt förnybara och kanske till och med nedbrytbara. Det här är med andra ord bara början.