Energi

Vi på Polarbrödskoncernen vill göra det möjligt att leva gott och sunt nu och i generationer. Det innebär bland annat att vi arbetar för att minska våra avtryck på natur och miljö. Att ge lika mycket som vi tar. Det är därför vi har investerat i egen vindkraft. Rättare sagt på vindkraft från våra fem vindkraftverk Aurora, Borealis, Stella, Polaris och Nova som stolt står och snurrar uppe på Bosjövarden och Mässingberget i Dalarna.

Mål 2032: I våra bagerier och koncernkontoret är 100 procent av energin vi använder förnybar och vi producerar lika mycket förnybar energi som vi använder. I våra bagerier använder vi max 0,5 kWh el per kilo bröd.

Våra vindkraftverk producerar mer förnybar el än vi använder i koncernen. Elen som produceras av verken levereras ut på det svenska elnätet säljs till aktuellt marknadspris eller via olika terminsbindningar och på samma sätt köps energin in till verksamheten.

Rent tekniskt flödar elektronerna i elnätet inte från producent till förbrukare utan vindkraftverken tvingar fram en elektromagnetisk vågrörelse i ledningarna, och förbrukarna bromsar in denna genom och omvandlar den till mekanisk energi eller värme. Då vi producerar el i elprisområde 3 men förbrukar den i elprisområde 1 och 2 bidrar vi till att minska de obalanser som finns i dagens elsystem.

De förnybara ursprungsgarantier som genereras av vindkraftverken annulleras av koncernens respektive bolag och eventuellt överskott kan därefter säljas till marknadspris.

Elproduktionen ligger i bolaget Polarkraft AB, ett dotterbolag i Polarrenenkoncernen, som i in tur är ett systerbolag till Polarbröd AB.

Vindkraften är vårt sätt att leva mer i harmoni med naturen och ta tillvara den kraft som finns. Då blir brödet godare för både dig och miljön.

Vill du veta mer om vår vindkraftssatsning så hittar du vanliga frågor och svar här.

Här kan du ta del av filmer med samma ämne.

Vi satsar på egen vindkraft

Polarbröd har investerat i fem egna vindkraftverk i Bösjövarden och Mässingsberget, Dalarna. Verken invigdes i juni 2014 och bär namnen Aurora, Borealis, Stella, Polaris och Nova. Här kan du se ett klipp från insidan av ett av verken. Häng med!

De tre första vindkraftverken uppfördes hösten 2014, det fjärde sattes i drift januari 2015. Vårt femte vindkraftverk köptes 2021 och ingår i samma vindkraftspark som de tre första. Monteringen av de 100 meter höga tornen och de mäktiga vingarna var tidskrävande, spektakulär och krävde stor precision. Ett filmteam var på plats och bevakade händelsen.