Hållbarhetsredovisningen

Polarbrödskoncernen springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Vi gör mer än bara bröd. Vi vill skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer.

För att det ska bli verklighet behöver vi driva på omställningen till en uthållig försörjning. Under 2018 tog vi flera steg framåt på den resan. Nedan kan du ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2018. Den är integrerad med årsredovisningen och inspirerad av Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer version G4, nivå Core.

 

Hållbarhetsredovisning 2018