Hållbarhetsredovisningen

Polarbrödskoncernen springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Vi gör mer än bara bröd. Vi vill skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer.

För att en hållbar värld ska bli verklighet behöver vi driva på omställningen till en uthållig försörjning. Nedan kan du ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2021. Vår förhoppning är att redovisningen ska fungera som ett ”uppslagsverk” där det på ett enkelt och strukturerat sätt ska gå att ta till sig de globala utmaningarna, se vår verksamhet kopplat till dessa och förstå Polarbrödskoncernens hållbarhetsarbete på djupet. Den är integrerad med årsredovisningen och inspirerad av principer och riktlinjer i Global Reporting Initiative (GRI).

Hållbarhetsredovisning 2021