Hållbarhetsredovisningen

Polarbrödskoncernen springer ur en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Vi gör mer än bara bröd. Vi vill skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer.

För att en hållbar värld ska bli verklighet behöver vi driva på omställningen till en uthållig försörjning. Under 2019 tog vi flera steg framåt på den resan. Nedan kan du ta del av Polarbrödskoncernens hållbarhetsredovisning för kalenderåret 2019. Vår förhoppning är att redovisningen ska fungera som ett ”uppslagsverk” där det på ett enkelt och strukturerat sätt ska gå att ta till sig de globala utmaningarna, se vår verksamhet kopplat till dessa och förstå Polarbrödskoncernens hållbarhetsarbete på djupet. Den är integrerad med årsredovisningen och inspirerad av Global Reporting Initiative’s (GRI) riktlinjer version G4, nivå Core.

Hållbarhetsredovisning 2019