Ekonomisk hållbarhet

I Polarbröd finns en företagskultur som uppmuntrar till hänsynstagande av flera aspekter när beslut fattas.

Ett ekonomiskt sunt företag som går med vinst har inte varit ett isolerat mål i sig, utan ett medel för att skapa andra bra saker; goda produkter, arbetstillfällen på orten, långsiktighet, handlingskraft och oberoende.

Vi vill vara en positiv kraft med lokal förankring i de kommuner vi verkar och göra kloka investeringar för framtiden. Genom att erbjuda arbetstillfällen på små orter i Norrland och betala skatt bidrar verksamheten till samhällsekonomin och det ekonomiska välståndet.

Social hållbarhet

I en socialt hållbar värld kan alla människor tillfredsställa sina grundläggande behov samtidigt som deras mänskliga rättigheter respekteras. Som arbetsgivare, inköpare och samhällsaktör strävar vi efter att förverkliga detta.

Som familjeföretag är det naturligt för oss att sätta medarbetarna i centrum. I Polarbrödskoncernen brukar vi säga att vi lånar medarbetarna från deras familjer, inte tvärtom. Vår företagskultur präglas av nytänkande, helhjärtad inställning och handlingskraft. Dessa värderingar ska också bära oss in i framtiden. Vi ser jämställdhet och mångfald som en självklar förutsättning för att lyckas och vill att alla våra medarbetare ska samma förutsättningar att utvecklas inom alla delar av verksamheten.

När vi jobbar med miljö- och socialt ansvar handlar det inte bara om vår egen verksamhet. För att kunna nå vårt mål om full hållbarhet måste vi ha med oss hela kedjan. Våra samarbetspartners är på det sättet avgörande. Vi strävar efter att alla leverantörer ska dela våra värderingar och vår vision om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Våra inköpsrutiner innehåller tydliga krav på att leverantören har väl fungerande rutiner för miljö-och kvalitetsstyrning och att de respekterar grundläggande principer för mänskliga rättigheter. Vår leverantörsuppförandekod gäller alla leverantörer och vi utvärderar dem gällande deras miljö-, kvalitets- och etiska arbete.