Klimatsmart bröd

Polarbröd har som mål att nå full hållbarhet till år 2022 och att jobba med ekologiskt bröd är en del av det arbetet. Bröd är ett klimatsmart livsmedel och med Ekobrödspriset vill vi tillsammans med Ekomatcentrum lyfta och premiera andra som jobbar i samma riktning.

Läs mer

KRAV-Sortiment

Våra goda KRAV-bröd