Ni menar att ert sätt att baka och sälja bröd minskar svinnet. Hur då?

Infrysning av bröd är resurseffektivt. Det gör att vi kan baka långa serier, med mindre energiåtgång och spill. Vi bakar inte mot order vilket ger en stabilare produktion jämfört med varmdistribuerat bröd. Vi optimerar distributionen enligt efterfrågan. Vår distributör Polfärskt säljande bröddistribution är noggranna med att lägga ut rätt mängd i brödhyllan. De lägger bara fram det bröd som säljs mellan butiksbesöken. Så väldigt få bröd slängs från butiken.

Visa alla frågor och svar.