Jag har lämnat in en ansökan men fick avslag på den. Varför?

Polarbröd får årligen väldigt många sponsringsansökningar och av naturliga skäl kan vi därför inte bevilja alla förfrågningar. I mailet med beslutet framgår även vilka anledningar detta kan bero på. Ofta kan det röra sig om att er ansökan inkommit för nära inpå ert planerade event eller att er verksamhet sker inomhus. Vi sponsrar endast föreningar som har naturen som arena, t.ex. friluftsorganisationer, scouterna, orienteringsklubbar eller fiskeklubbar och fokuserar på föreningar med barnverksamhet i åldrarna 6-12 år.

Visa alla frågor och svar.