Cirka två månader innan. Se datum för ansökan här.