Hur jobbar ni med hållbara förpackningar?

Förpackningarna är en viktig del i vår verksamhet eftersom de skyddar våra bröd och håller dem färska. Förpackningar är därför ett prioriterat område för att nå vårt mål full hållbarhet 2022. Då ska våra förpackningar vara helt fossilfria eller kretsloppsanpassade. Ett steg på vägen är att byta ut våra plastförpackningar till återvinningsbara påsar baserade på den förnybara råvaran sockerrör. Alla våra bröd i butik förpackas i den sockerrörsbaserade påsen. På övriga marknader pågår omställningen för fullt. Vid årsskiftet hade vi nått 91 procent sockerrörspåsar och vi beräknas klara omställningen till 100 procent under 2018.

Visa alla frågor och svar.