Hur jobbar ni med ekologiska produkter?

Polarbröd jobbar med KRAV-märkta produkter och har sju produkter som säljs till kommuner och landsting. Vi har ett KRAV-märkt bröd ute i butik, Polarknäcke ekologisk. I vår produktutveckling ser vi över hur vi ska kunna erbjuda fler goda attraktiva ekologiska produkter till våra konsumenter. I Polarbröds strävan att bli långsiktigt uthålliga har vi kommit till nya insikter, och med ny kunskap kommer nytt ansvar. Vi vet nu att det sätt på vilket samhället försörjer sig idag ger kortsiktiga fördelar, men är ohållbart i längden. Vi ser också att hela jordbruket behöver ställas om. Därför undersöker vi även alternativa vägar till ekologiska produkter. Om du är intresserad av att ta del av vårt arbete, har vi publicerat Polarbröds Hållbarhetsredovisning på vår hemsida.

Visa alla frågor och svar.