Vi har ett sponsringsformulär som du gör ansökan med. Du hittar det här.