Är brödet verkligen mjölkfritt?

Ja. Allt Polarbröd är helt mjölkfritt och även fritt från spår av mjölk.

Visa alla frågor och svar.