Välkommen


Här uppdaterar vi löpande med den senaste informationen om bageribranden i Älvsbyn.

Senaste nytt
2020-09-13. 21:00 – Polarbröds interna brandutredning klar
2020-09-04, 14:00 – Polarbröd öppnar Polarbutiken
2020-09-02, 10:33 – Polarbröd varslar 131 personer
2020-08-31, 18:27 – Givande samtal om Polarbröds och Älvsbyns framtid
2020-08-27, 13.00 – Statsministern och arbetsmarknadsministern besöker Älvsbyn
2020-08-25, 16.00 – Information om branden på Polarbageriet i Älvsbyn

Kort bakgrund
Natten till måndag den 24 augusti uppstod en brand i Polarbröds bageri i Älvsbyn. Vad vi vet i dagsläget är att branden startade på en av bagerilinjerna och spreds hastigt. Bageriet gick tyvärr inte att rädda utan är helt förstört sånär som på kylmaskinrummet och silorummet med våra tolv mjölsilos som står kvar. Detta är en stor tragedi inte bara för Polarbröd utan för hela Älvsbyn. Vi är väldigt tacksamma att ingen människa har kommit till skada.

Vi gör nu allt som står i vår makt för att ta hand om våra medarbetare på plats i Älvsbyn och säkra våra leveranser till alla er som älskar Polarbröd. Vi ser också över hur vi kan maximera produktionen vid vårt andra bageri i Bredbyn där vi bakar tunnbröd och hårt bröd. Så snart vi vet skadorna och hur förutsättningarna ser ut så kommer vi att påbörja arbetet med att bygga upp bageriet i Älvsbyn – Polarbröds hjärta. Vi är fast beslutna att återuppbygga anläggningen för att kunna finnas kvar i generationer framöver.

Vi vill också tacka för det enorma stöd som många har visat oss i denna svåra stund. Stort tack för all omtanke! 

Fakta om bageriet i Älvsbyn
Antal anställda: 245
Tillverkade: mjukt kakbröd och smörgåsar.
Stod för cirka tre fjärdedelar av Polarbröds totala brödproduktion.

Fakta om Polarbröd
Polarbröd är ett familjeföretag med rötter i Älvsbyn sedan 1879. Företaget ägs av barn och barnbarn till grundarna av det moderna Polarbageriet i Älvsbyn, Greta och Gösta Nilsson. Koncern-vd är Karin Bodin, femte generationen i familjen. Hon är verksam i Polarbrödsgruppen. Polarbröds vd är Anders E Johansson.

Polarbrödskoncernen är Sveriges tredje största brödproducent och omsätter knappt 1,3 miljarder kronor, anställer nära 350 personer och bakar normalt drygt 41 000 ton bröd per år. Polarbröd erbjuder hårt och mjukt tunnbröd, portionsbröd och färdiga smörgåsar. Bröden säljs i svensk dagligvaruhandel, storhushåll och industri. Norge och Frankrike är våra två största exportländer och vi finns i ett tiotal ytterligare länder.

Polarbrödskoncernen består av Polarbrödsgruppen och två dotterkoncerner; Polarbröd och Polarrenen, som tillsammans har tolv dotterbolag. Moderbolaget Polarbrödsgruppen arbetar med långsiktig omvärldsbevakning. Polarrenen verkar inom förnybar energi, fastigheter och leasing. Fastigheterna finns på orter längs Norrlandskusten. Koncernens energibolag Polarkraft AB producerar förnybar energi, i första hand vindel från fyra egna vindkraftverk, för koncernens behov. Polfärskt Bröd är dotterdotter i koncernen, bolaget ägs till 51 procent av Polarbröd och samordnar 24 fristående säljande bröddistributionsföretag från Gällivare i norr till Malmö i söder.

Vanliga frågor och svar

(uppdateras löpande)

Hur började branden? 
Klockan 22.30 på söndagskvällen gick larmet på Polarbageriet i Älvsbyn. Det har genomförts en intern utredning för att klargöra orsaken till branden. Det viktigaste i hela vår tragiska händelse var att ingen kom till skada. Personalen som var på plats agerande föredömligt. Utrymningen fungerade helt enligt plan och det finns ingenting att anmärka på. Polarbröd har ett systematiskt brandskyddsarbete, ett helautomatiskt brandlarm och ett brandskydd som uppfyllde alla krav. Det har reviderats regelbundet och all personal utbildas kontinuerligt.

Utredningen visar att branden blossade upp på svalbanan – en 50 meter lång tunnel där brödet kyls ner efter gräddning. Ventilationen i svalbanan gjorde att elden tog fart och fick ett snabbt förlopp. Svalbanans konstruktion gjorde att det inte gick att komma åt att släcka. Orsaken till själva branden är troligtvis att deg har fattat eld i ugnen och transporterats vidare till svalbanan.

En total evakuering av personalen genomfördes och alla kunde räknas in.

Räddningstjänsten fick hjälp av kollegor från Luleå, Vidsel och Piteå men tvingades vid 03-tiden ge upp försöken att rädda byggnaden för att istället rädda omkringliggande byggnader, bland annat bageriets silorum och kylmaskinrum som står kvar.

Eftersom Polarbröd använder ammoniak som köldmedium fanns en risk för explosion. Efter klockan 03 utfärdades en varning till boende i Älvsbyn med en uppmaning att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation då det fanns risk för gasutsläpp av ammoniak.

Hur många medarbetare arbetade i Älvsbyn? 
Det var totalt 245 st.

Kommer bageriet att byggas upp igen? 
Bageriet i Älvsbyn är vårt hjärta och vi har alla ambitioner att bygga upp bageriet och verksamheten igen.

Hur påverkas bageriet i Bredbyn? 
Det är för tidigt att veta i detalj men vi kommer att se över möjligheter att öka produktionen i Bredbyn. Redan dagen efter branden kunde vi börja baka produkter som tidigare bakades i Älvsbyn.

Blev någon anställd skadad i samband med branden? 
Nej, tack och lov. En total evakuering av personalen genomfördes väldigt snabbt och alla kunde räknas in och tas till säkerhet.

Vet ni med säkerhet vad det var som orsakade branden? 
Den interna utredningen som genomförts visar att branden blossade upp på svalbanan – en 50 meter lång tunnel där brödet kyls ner efter gräddning. Ventilationen i svalbanan gjorde att elden tog fart och fick ett snabbt förlopp. Svalbanans konstruktion gjorde att det inte gick att komma åt att släcka. Orsaken till själva branden är troligtvis att deg har fattat eld i ugnen och transporterats vidare till svalbanan.

Började branden på den nya brödlinjen som skulle invigas i måndags? 
Nej, branden startade på en annan linje i bageriet.

Hur mycket kommer detta att kosta Polarbröd? 
Stora värden har gått förlorade, men det är för tidigt att veta den totala kostnaden för det inträffade. Just nu fokuserar vi på att ta hand om våra medarbetare på plats i Älvsbyn och säkra våra leveranser till våra kunder och alla er som älskar Polarbröd.

Hur stor andel av Polarbröds totala produktion står bageriet i Älvsbyn för? 
Älvsbyn stod för cirka tre fjärdedelar av vår totala produktionsvolym på cirka 40 000 ton.

Har Polarbröd försäkringar som täcker de kostnader detta medför?  
Polarbröd har väl täckande försäkringar. Vi har inlett diskussioner med försäkringsbolaget och det kommer att bli en omfattande utredning.

Vad händer nu med de anställda i Älvsbyn?
Polarbröd varslar om uppsägning för samtliga kollektivanställda i Polarbröd AB i Älvsbyn. Det är 131 personer som är berörda i detta skede. Ledningen har tittat på alla möjligheter men hittar ingen annan lösning i dagsläget eftersom uppbyggnaden av ett nytt bageri kommer att ta väldigt lång tid.

Nu pågår ett intensivt arbete för att hitta alternativa lösningar för våra medarbetare. I första hand erbjuder vi jobb i vårt andra bageri i Bredbyn där vi behöver bageripersonal. Dessutom jobbar vi hårt för att få igång smörgåsproduktion i Älvsbyn. Vi arbetar även tillsammans med kommunen och arbetsförmedlingen med att finna lösningar för att kunna erbjuda utbildningar på hemorten. Ytterligare en möjlighet till jobb kan vara hos Omne Bröd i Nordingrå, som redan sedan tidigare bakar bröd åt Polarbröd.

Det har inletts en brottsutredning om arbetsmiljöbrott. Vad innebär det?
Polisen har inlett en brottsutredning gällande arbetsmiljöbrott med framkallande av fara för annan. Åklagaren beskriver det hela som ett rutinärende eftersom det är en arbetsplats och det har brunnit när folk jobbar. I anmälan som polisen skrivit är det just nu Polarbröd som är målsägande, dvs brottsoffer. Vi välkomnar utredningen. Det är viktigt att klargöra vad som orsakade branden så att vi och andra kan undvika att något liknande händer igen.

Hur påverkas Polarbröds produkter av branden, vad kommer att finnas i affärerna?
Just nu är det svårt att svara på den frågan då vi fortfarande försöker hitta lösningar. I ett första skede flyttar vi över produktionen av några produkter till Polarbageriet i Bredbyn. Rågkaka 30-pack och Vetekaka 24-pack har redan börjat bakas, om än i mindre volym än vanligt. Det kommer gå att köpa dessa i butik, även om tillgången kan variera. De mjuka och hårda tunnbröden kommer att bakas som vanligt i Bredbyn och kommer därför finnas i butik. Övrigt sortiment får vi återkomma kring.

Hur kan jag stötta de som blivit varslade?
Vi har inget svar på hur enskilda individer kan stötta dessa medarbetare. Vi arbetar intensivt tillsammans med kommunen och arbetsförmedlingen för att se över möjligheter till sysselsättning. Vi gör det dessutom det vi kan för att komma tillbaka med ett nytt bageri i Älvsbyn, även om det kommer att ta tid.

Vad är Polarbutiken?
Det är en webbshop med produkter kopplade till Polarbröd. En butik för alla våra #polarpolare

Kan jag stötta de som blivit varslade genom att handla i Polarbutiken?
De intäkter vi får från Polarbutiken, tillsammans med alla andra intäkter i Polarbröd, går till att bygga upp verksamheten och det nya bageriet i Älvsbyn. Vår målsättning är att erbjuda jobb på nytt i Älvsbyn när det nya bageriet är på plats.

Kan man som privatperson stötta Polarbröd?
Vi har överväldigats av all värme och uppmuntran vi fått i sociala medier och andra kanaler. Det är många konsumenter som har hört av sig och frågat hur de kan stötta oss efter branden. Utöver att handla de produkter vi kan erbjuda i butik har vi öppnat Polarbutiken där vi kan sälja produkter utanför vårt ordinarie sortiment.

Vad är bröden Polarpolare för något?
Polarpolare är bröd som liknar våra tidigare klassiker, men som bakas med hjälp av andra bagare. Vi kallar de nya bröden för Polarpolare. De liknar kanske inte helt de Polarbröd du är van vid, men är väldigt bra ändå.

Varför har ni tagit fram Polarpolare?
Vi gör allt vi kan för att kunna fortsätta baka bröd till er konsumenter igen. Men det kommer ta tid innan vi har ett nytt bageri på plats. Till dess vi får det nya bageriet på plats vill vi ändå kunna erbjuda alla våra fina konsumenter gott bröd. Därför har vi tagit hjälp av andra bagare och kan på så sätt leverera goda bröd till alla som älskar Polarbröd under den tid vi bygger upp vårt bageri igen.

Vem bakar Polarpolare?
Vi tar hjälp av olika bagare för att baka Polarpolare.

Hur länge kommer det tillfälliga sortimentet Polarpolare att bakas?
Vår tanke är att erbjuda det tillfälliga sortimentet tills vårt nya bageri i Älvsbyn är uppbyggt. Det kommer dröja innan vi har ett nytt bageri på plats men på det här sättet kan vi ändå leverera goda bröd till alla som älskar Polarbröd under tiden.