• Polarbröd i Almedalen 2017

    Polarbröd fortsätter att vara aktiv i samhällsdebatten kring uthållig försörjning. Samtalen är viktiga både inom företaget, men också utanför Polarbröd. Ett sådant tillfälle till samtal är under politikerveckan i Almedalen på Gotland där Polarbröd i år deltar för sjunde gången.

    Tisdagen den 4 juli  arrangerar vi två öppna seminarier, mer information finner du nedan.

    inbjudan_a4_seminarium_2017_print_v3