• Företagsfakta

  Polarbröd är ett visionärt svenskt familjeföretag med 100-åriga traditioner i norrländsk brödkultur. I dag är Polarbröd Sveriges tredje största producent av matbröd.

  Under de 44 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 342 anställda. 2015 omsatte företaget 791 miljoner kronor och bakade drygt 38 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov.

  I december 2005 övertog den femte generationens bagarbarn huvudägandet i familjeföretaget Polarbröd. VD är Karin Bodin och Moderbolag är Polinova AB. Polinova är dessutom huvudägare till Polfärskt Bröd AB. Anna Borgeryd, styrelseordförande i Polarbröd, är tillsammans med systern Karin Bodin huvudägare av koncernen. Sammantaget arbetar mer än 525 personer i nära anknytning till koncernen. Polinova är ett nätverkande moderbolag vars uppgift är att stötta och främja flödena i koncernen.

  Polarbröds verksamhet syftar till att skapa möjligheter att äta gott och sunt nu och i generationer.

  Miljö, hygien och kvalitet

  Polarbröds samtliga tre bagerier är certifierade enligt BRC, British Retail Consortium, en standard för ökad produktsäkerhet och hygien. BRC ställer höga krav på företagets kvalitetssystem, på process- och produktionsstyrning, anläggning och medarbetare. Alla arbetsmoment och hur de ska utföras måste finnas noggrant dokumenterade. Sedan år 2000 har vi systematiskt mätt vår miljöbelastning. Under 2009 certifierade vi oss enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Bagerierna i Omne och Bredbyn är KRAV-certifierade.

  Vår marknad

  Polarbröds största och viktigaste marknad är svensk dagligvaruhandel som står för 70 procent av försäljningen. Här jobbar vi med Polfärskt säljande bröddistribution AB, en rikstäckande organisation inom brödförsäljning och distribution. Storhushåll och industri står för 11 procent av försäljningen. Inom storhushåll arbetar Polarbröd med Säljpartner Häll & Co.

  Export står för närmare 19 procent av försäljningen. Norge och Frankrike är de två största exportländerna, där våra huvudpartners heter Findal & Krogh (Norge) och CINRJ Group Original VD (Frankrike).

  Polarbröd har 16,4 procent av den svenska matbrödsmarknaden för mjukt bröd och är marknadsledare inom brödkakor, mjukt och hårt tunnbröd. 59 procent av brödkakor, 65 procent av mjukt tunnbröd och 52 procent av hårt tunnbröd som säljs i svensk dagligvaruhandel, kommer från Polarbröd. (Källa: AC Nielsen, Helår 2015)